Home > Web-Tools > Incoterms


Incoterms: A nemzetközi kereskedelem feltételei és szállítási feltételeiCost & Freight - költség és fuvardíj megnevezett rendeltetési kikötő

> CFR Tengeri / belvízi klauzula Az eladó viseli az úton levő áruval kapcsolatos költségeket és fuvardíjat a megnevezett rendeltetési kikötőbe való jutásig, de az áru elvesztési vagy megrongálási kockázatát, valamint bármely más, az árunak a fedélzetre való helyezése utáni költségek az eladótól a vevőre hárul az árunak a fedélzetről a rendeltetési kikötőbe valókerülése után Az eladó szerzi be az exportengedélyt és vámoltat, a vevő az importengedélyt és vámoltat Ha a hajó fedélzete nem jelent fontosságot, mint a roll-on/roll-off vagy konténerezett leszállítás esetében, akkor inkább a CPT kifejezés használandó


Cost & Freight - költség és fuvardíj megnevezett rendeltetési kikötő

A vevőnek ugyanolyan kötelességei vannak, mint CFR klauzúla esetében, és emellett biztosítania kell a tengeri szállítási díjat, amely fedezi a vesztési vagy károsodási kockázatokat a tengeri szállítás alatt A biztosítási szerződést az eladó köti meg és fizeti ki, és kötelessége a biztosítási díj kifizetése is A vevő tudomást vesz arról, hogy a CIF kifejezés esetében az eladónak kötelesége biztosítani a minimális költségeket A CIF kifejezés magába foglalja az eladónak az export vámolási kötelességét is Ha a hajó fedélzete nem jelent fontosságot, mint a roll-on/roll-off vagy konténerezett leszállítás esetében, akkor inkább az CIP kifejezés használandó


CARRIAGE PAID TO A fuvarozás fizetve

> CPT azt jelenti, hogy fuvareszközről az eladó gondoskodik a megjelölt rendeltetési helyig Kockázat a fuvarozónak való átadástól a vevőt terheliAz áru elvesztési vagy károsodási kockázatát, valamint bármely más, az árunak a fuvarnak való átadása uténi költségek az eladótól a vevőre hárulnak Abban az esetben, ha az áru leszállítására egymás után több fuvarra van szükség, a kockázat a vevőre száll át, az áru első fuvarozónak történő átadésakor A CPT kifejezés magába foglalja azt, hogy az eladó szerzi be a kiviteli engedélyt, o vámoltat exportra, a vevő a behozatali engedélyt, o vámoltat importra Ez a kifejezés minden fuvarozásnál alkalmazható, multimodális klauzula


Carriage and Insurance Paid CIP - Fuvarozás és biztosítás fizetve a megjelölt rendeltetési helyig

> CIP az eladónak a CPT fogalomhoz hasonló kötelezettsége van, de ezen kívül biztosítania kell a szállítással jár&oaacute; vesztési vagy károsodási kockázattal járó költségeket is Az eladó köti meg a szerződést és kifizeti a biztosítást a A vevőnek tudomást kell szereznie arról Hogy a CIP esetében az eladónak eszközölnie kell a minimális biztosításokat CIP magába foglalja azt, hogy az eladó köteles az export vámra


Delivered at Frontier Határra szállítva

> DAF > Az eladó akkor teljesíti átadási kötelezettségét, mikor az áru exportra elvámolva a határ megjelölt helyén és pontján, de a szomszéd ország vámhatárán innen rendelkezésre áll Az országhatár elnevezés bármely országhatárra vonatkozhat, ideértve az exportáló országét is Emiatt nagyon fontos az illető országhatár pontos megnevezése, megjelölve minden esetben a DAF kifejezések szerint a helyet és időpontot Ez a kifejezés a vasúti és közúti szállítás esetében használandó, úgyszintén más egyéb szárazföldi fuvarozás esetén is javasolt


Delivered Es Ship leszállítva, hajón történő átadással

> DES > Az eladó akkor teljesíti átadási kötelezettségét, amikor az árut a hajó fedélzetén, importvámolás nélkül a vevő rendelkezésére bocsátotta a megnevezett rendeltetési kikötőben Az eladó köteles saját költségén és kockázatán az árut az érkezési kikötőbe juttatni A DES kizárólagosan tengeri / belvízi klauzula


Delivered Duty Unpaid - Vámfizetés nélkül leszállítva

> DDU > Az eladó akkor teljesíti átadási kötelezettségét, amikor az árut az importáló ország megnevezett helységében rendelkezésre bocsátotta Költség, kockázat vámfizetés nélkül a nevezett rendeltetési állomásig az eladót terheli (a vámilletékek, más illetékek és az importnál fizetendő összegek kivételével, valamint a vámi kötelezettségekkel járó költséget és kockázatot) Az eladó fizet minden mellékes költséget és rá hárul az áru vámolásának elmulasztásával járó minden kockázat A szerződésben tisztán feltüntetendő ha a felek megegyeznek abban, hogy az eladónak kell teljesítenie a vámi kötelezettségeket és rá hárulnak az ezzel járó költségek és kockázatok Ez a fogalom bármely fuvarozás esetében használható


Delivered Duty Paid - Vámfizetéssel leszállítva

> DDP > Az eladó akkor teljesíti átadási kötelezettségét, amikor az árut importáló ország megnevezett helységében rendelkezésre bocsátotta Az eladó köteles saját költségén és kockázatán az árut az érkezési kikötőbe juttatni és teljesítenie kell a vámi kötelezettségeket, ráhárulnak az importtal járó költségek és kockázatok Ez a fogalom bármely fuvarozás esetében használható


EX WORKS - Üzemből, gyárból, telephelyről, raktárból

A termék és az ezzel járó kockázat a gyártól (bányától, üzemtől, telephelytől, raktártól, a megnevezett helységtől stb) a vevőt terheli , ideértve a szállítási és biztosítási költségeket is


Free Carrier - Költségmentesen a fuvarozónak átadva

Az eladó átadási kötelezettségét akkor teljesíti, amikor az árut a megnevezett helységben vagy pontban, exportra elvámolva a vevő által megnevezett fuvarozó őrizetébe adta Ha a vevő elmulasztja a pontos hely megállapítását, akkor az eladó jogosult helyet vagy területet választani, ahol átadja az árut a fuvarozó őrizetébe Abban az esetben, ha a kereskedelmi gyakorlatnak megfelelően szükséges az eladó részvétele a fuvarozóval való szerződés megkötésében (mint a vasúti vagy légi lesz´llítások esetében), a költség és kockázat az eladótól a vevőre száll át Költség, kockázat az induló közúti/vasúti kocsiba való felrakástól a vevőt terheli (vámérték növelő tényező) Költség, kockázat az induló repülőtéren való áruátadástól a vevőt terheli (vámérték növelő tényező) Kiviteli engedélyről az eladó, beviteli engedélyről a vevő gondoskodik


Free Alongside Ship - költségmentesen a hajó oldalához

Az eladó leszállítási kötelezettségét akkor teljesíti, amikor az árut a megjelölt elhajózási kikötőben a tengeri hajó oldala mellé elhelyezte rakpartra, ill könnyítőhajóra , csónakokra vagy kompra Ez magába foglalja azt, hogy attól a pillanattól az áruval járó minden egyes elvesztési vagy megrongálási kockázat a vevőre hárul A FAS kifejezés a vevő azon kötelességére is vonatkozik, hogy a vevő teljesíti az exportra való áruvámolási kötelességeket és a kifejezés nem használandó abban az esetben, ha a vevő nem teljesítheti közvetlen vagy közvetített módon az export-kötelességeket Ez a kifejezés csak a tengeri és belföldi vízi szállításra vonatkozik


Free On Board - Költségmentesen a hajó fedélzetére

Az eladó akkor teljesíti átadási kötelezettségét, amikor az áru a megnevezett elhajózási kikötőben áthalad a hajó korlátja fölött Költség, kockázat az elhajózási kikötőben a hajóba rakástól a vevőt terheli (vámérték növelő tényező) Az eladó szerzi be az exportengedélyt, o vámoltat exportra, a vevő szerzi be az importengedélyt, o vámoltat importra - Tengeri / belvízi klauzula Ha a hajó fedélzete nem jelent fontosságot, mint a roll-on/roll-off vagy konténerezett leszállítás esetében, akkor inkább az FCA kifejezés használandó